Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh

Welcome to official website of Gurdwara Gur Shabad Prakash Sahib – Akal Ashram, Sohana. Bhai Jasbir singh Ji was a sampuran Gurmukh, preacher kirtania and a philanthropist who founded Sri Guru Harkrishan Sahib Charitable Hospital. Bhai Sahib, also known as Vir Ji in sangat, left for Sachkhand on October 14th, 2006. Bhai Jasbir Singh Ji is the first sikh preacher conferred with the honour of “Panth Rattan.”

Read More

Listen Gurbani Radio

Radio Gur Shabad Prakash

24x7 Gurmat Kirtan Radio from Akal Ashram Sohana

Video Gallery

Our Team

Recent Event

Kirtan broadcast on TV Channels from Akal Ashram

Daily Broadcast at Divya Channel

03:45AM to 05:00AM

Daily Broadcast at Fateh TV

05:30PM to 06:30PM
10:00PM to 10:30PM

>

Upcoming

Events 2024
November 19
Parkash Purab Shri Guru Nanak Dev Ji

Test 12312122121

Parkash Purab Shri Guru Nanak Dev Ji

Test 12312122121

November 19
November 19
Parkash Purab Shri Guru Nanak Dev Ji

Test 12312122121